fbpx

【週末行山】 西貢太墩遊

登上太墩山頂,山頂上遊人滿佈

西貢太墩是愛好行山、拍照朋友的理想目的地。因為當地交通方便,毗鄰北潭涌巴士總站,而且山不太高,只有317米,但… Continue reading 【週末行山】 西貢太墩遊

其實邊個係肥佬麥

「肥佬麥」大石

如果大家從鉛礦坳走到川龍或城門水塘,又或者由大城石澗溯澗而上,就會路經著名地標「 肥佬麥 」。從地圖上看,這處… Continue reading 其實邊個係肥佬麥