fbpx

週末短遊 大東山行山賞芒草

大東山爛頭營

天氣轉涼,秋意姍姍來遲,身邊的朋友都在問道:「喂,不如一齊去大東山行山囉?我想去睇芒草呀。」我心想,秋冬時分的… Continue reading 週末短遊 大東山行山賞芒草